ABOUT

VER

Hi Everyone! I’m Ver from Far East, Welcome to my blog.


THE CITY UPDATES

THE CITY GAZER

PRODUCT REVIEWS

THIS DAY IN HISTORY


YOUR INSIGHTS

  • Hindi ka niya matanggap/Hindi ka Welcome sa kanya: Paano mong maihahalubilo ang ‘yong damdamin sa kalooban niya. (Hindi Matanggap)
  • Iyang puso ng tao, daanan din iyan: Pagka yung klase ng puso hindi ka-uri ng Kat’wiran, hindi ‘yun malalakaran ng Kat’wran. (Hindi Ka-uri)
  • Pagka yung klase ng puso may pagkilala sa Espiritu ng Dios, sila yung mga klase ng kalooban na Welcome sa kan’la ang Aral ng Dios. (May Pagkilala)
  • Pagka ‘yung puso ng isang tao hindi sumasa-iyo. Pagka hindi ka Welcome sa kanya/Hindi ka niya pinapahintulutan na makapasok ka sa kanya… Hindi ka makakalakad sa loob niya (wala kang pagkilos na matatanggap niya). (Hindi pinapahintulutan)
  • Paano Kang papayapa sa puso ng isang tao kung unang-una’y hindi ka makalakad sa loob niya sapagka’t ang puso niya’y sarado para Sayo. (Sarado Para Sayo)
  • Pagka hindi Ka iwe- welcome: Hindi rin siya makakapasok Sayong kapayapaan. (Not Welcome)
  • Pagka hindi Ka matanggap ng isang puso o ng isang Bayan: Ipagpag mo nalang ang alabok ng iyong mga paa. (Alabok) Read More..