QUOTES

PECULIAR ENGLISH QUOTES

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.


PECULIAR TAGALOG QUOTES

Pagtatrabaho ng Salita ng Dios

“Ang pagtatrabaho ng Salita ng Dios sa puso ng tao: Ay makapag-pakita ng liwanag sa mata ne’to; kung ito’y iyong matanggap at sa t’winay isabuhay.. Kalooban mo’y matututo.. Matututunan mo ang mga damdamin: Mga damdaming sumasang-ayon sa Espiritu..” – VER << – -PECULIAR TAGALOG QUOTES- – >>

Damdamin ng Dios

“Damdamin ng Dios ay ‘yong magiging damdamin.. Kung Kan’yang mga Salita’y iyong iibigin.” – VER << – -PECULIAR TAGALOG QUOTES- – >>

Quote – Tagapag-Turo

Yung Salita ng Dios sa puso: Nagsisilbing tagapag-turo/tagapag-paalala sa ating mga damdamin. – Ver << – Bawat Lakas -PECULIAR TAGALOG QUOTES- – >>

Loading…

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.