QUOTES

PECULIAR ENGLISH QUOTES


PECULIAR TAGALOG QUOTES

Quote – Tagapag-Turo

Yung Salita ng Dios sa puso: Nagsisilbing tagapag-turo/tagapag-paalala sa ating mga damdamin. – Ver << – Bawat Lakas -PECULIAR TAGALOG QUOTES- – >>

Quote – Bawat Lakas

Hayaan nating ang Dios ang maging dahilan ng bawat lakas na ating tinatangkilik. – Ver << – May Naipagkaloob -PECULIAR TAGALOG QUOTES- Tagapag-Turo – >>

Quote – May Naipagkaloob

Nakapagbabahagi ka: May naipagkaloob sayo. – Ver << – Maraming Paraan -PECULIAR TAGALOG QUOTES- Bawat Lakas – >>