My Quotes Recommence – Alabok

“Pagka hindi Ka matanggap ng isang puso o ng isang Bayan: Ipagpag mo nalang ang alabok ng iyong mga paa.”

— Ver